Alles over abstracte kunst

Abstracte kunst is een stroming binnen de beeldende kunst waarbij niet de herkenbaarheid van de afbeelding centraal staat, maar de vormen, kleuren, lijnen en compositie op zichzelf. In tegenstelling tot figuratieve kunst, waarbij de kunstenaar probeert om een herkenbaar beeld van de werkelijkheid te creëren, probeert de abstracte kunstenaar om de kijker te prikkelen met een abstracte compositie die geen voorstelling heeft in de zin van een herkenbaar beeld.

Bij deze kunstvorm draait het om het experimenteren met vormen, kleuren en materialen en het creëren van een beeld dat niet direct is af te leiden van de werkelijkheid. Sommige artiesten gebruiken geometrische vormen en strakke lijnen om een beeld te creëren, terwijl anderen juist organische vormen en vloeiende lijnen gebruiken

 

Hoe is abstracte kunst ontstaan?

De kunst is ontstaan aan het begin van de 20e eeuw, als een reactie op de traditionele kunstvormen die tot dan toe de overhand hadden. Kunstenaars wilden zich losmaken van de klassieke traditie van realistische en figuratieve kunst, en in plaats van hun eigen vormen van expressie ontwikkelen.

In de eerste decennia van de 20e eeuw begonnen verschillende kunstenaars te experimenteren met abstracte vormen en kleuren. Wassily Kandinsky wordt vaak gezien als een van de grondleggers van de abstracte kunst, met zijn schilderijen vol geometrische vormen en felle kleuren. Ook kunstenaars als Kazimir Malevich, Piet Mondriaan en Theo van Doesburg droegen bij aan de ontwikkeling van de abstracte kunst.

De opkomst van de abstracte kunst hing samen met de ontwikkeling van de moderne kunst in het algemeen. Kunstenaars begonnen steeds meer te experimenteren met nieuwe technieken, materialen en vormen van expressie. Door middel van deze kunstvorm konden ze zich te bevrijden van de traditionele beperkingen van realistische kunst, en om dus nieuwe manieren van expressie te vinden die meer gericht waren op emoties, ideeën en de visuele elementen van kunst.

Al snel werd de abstracte kunst een belangrijk onderdeel van de moderne kunst, en had het een grote invloed op de ontwikkeling van andere kunstvormen, zoals architectuur en design. Vandaag de dag is de kunst nog steeds een belangrijke en invloedrijke stroming binnen de kunstwereld

Verschillende vormen van abstracte kunst

Er zijn veel verschillende vormen en stijlen. Zo is er bijvoorbeeld het abstract expressionisme, waarbij de nadruk ligt op de emotionele expressie van de kunstenaar. Ook is er het minimalisme, waarbij de kunstenaar zich richt op eenvoudige geometrische vormen en beperkte kleuren. Daarnaast bestaat er ook conceptuele abstracte kunst, waarbij de nadruk ligt op het idee achter het kunstwerk in plaats van op de visuele elementen zelf.

Hieronder vind je een overzicht van enkele belangrijke vormen, met elk hun eigen kenmerken en stijlen:

Geometrische abstractie​

Bij deze vorm worden geometrische vormen, zoals vierkanten, cirkels en driehoeken, gebruikt als basis voor het kunstwerk. Kunstenaars als Piet Mondriaan en Theo van Doesburg maakten bijvoorbeeld gebruik van geometrische abstractie in hun werk.

Abstract expressionisme

Deze stroming ontstond in de jaren veertig van de 20e eeuw in de Verenigde Staten. Abstract expressionisme draait om de emoties en persoonlijke expressie van de kunstenaar, en wordt gekenmerkt door expressieve, spontane en vaak grootschalige schilderijen. Belangrijke vertegenwoordigers van deze stroming zijn Jackson Pollock, Willem de Kooning en Mark Rothko.

Minimalisme

Deze vorm richt zich op eenvoudige geometrische vormen en beperkte kleuren. Het minimalisme probeert de nadruk te leggen op de puurheid van vorm en materiaal, en vermijdt overbodige versieringen en details. Kunstenaars als Donald Judd en Dan Flavin worden vaak geassocieerd met het minimalisme.

Conceptuele abstractie:

Bij conceptuele abstractie ligt de nadruk niet zozeer op de visuele elementen van het kunstwerk, maar op het idee of concept erachter. Conceptuele abstractie is meer gericht op intellectuele reflectie en discussie dan op esthetiek. Kunstenaars als Sol LeWitt en Lawrence Weiner waren belangrijke vertegenwoordigers van deze stroming.

Piet Mondriaan - Abstracte kunst

Piet Mondriaan

Piet Mondriaan wordt algemeen beschouwd als een van de grondleggers in Nederland. Hoewel Mondriaan begon als figuratief kunstenaar, ontwikkelde hij zich in de loop van zijn carrière tot een pionier van de abstracte kunst. Hij was een van de eerste kunstenaars die zich richtte op de essentie van kunst en die zijn werk loskoppelde van de realiteit.

 

Mondriaan ontwikkelde een eigen stijl die bekend staat als het neoplasticisme, waarbij hij zich richtte op het gebruik van eenvoudige geometrische vormen zoals rechthoeken, vierkanten en lijnen. Hij probeerde op deze manier een universele beeldtaal te creëren die los stond van de werkelijkheid. In zijn schilderijen gebruikte hij alleen de kleuren rood, blauw en geel, samen met zwart, wit en grijs.

Jackson Pollock

Jackson Pollock wordt beschouwd als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de abstracte kunst, en dan in het bijzonder het abstract expressionisme. Dit was een kunststroming die vooral in de jaren veertig en vijftig van de twintigste eeuw opkwam en zich kenmerkte door een expressieve, emotionele stijl en het gebruik van abstracte vormen en kleuren.

 

Pollock wordt beschouwd als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het abstract expressionisme, een stroming binnen de abstracte kunst die ontstond in de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog. Hij staat vooral bekend om zijn ‘drip paintings’, waarbij hij verf op het doek druppelde en spatte om zo een abstracte compositie te creëren.

Pollock streefde naar spontaniteit en intuïtie in zijn werk en probeerde zo de innerlijke emoties en energie van het moment vast te leggen op het doek. Zijn werk is dan ook sterk gericht op de materiële aspecten van de schilderkunst, zoals de textuur, kleur en compositie van de verf.

Het werk van Pollock had een grote invloed op de ontwikkeling van de abstracte kunst en het modernisme in het algemeen. Het gebruik van onconventionele technieken en de nadruk op materiële aspecten van de schilderkunst inspireerden vele kunstenaars na hem. Tot nu toe wordt zijn steeds beschouwd als een mijlpaal in de ontwikkeling van de abstracte kunst en als een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de schilderkunst in de 20e eeuw.

Wil je geïnspireerd worden?

Contact

+ 31 6 514 75 138
Info@maimamsterdam.com

MAIM Amsterdam
Johan Huizingalaan 400
1066JS Amsterdam
Nederland
(Alleen op afspraak)

Wat is een Co2 Meter?

Kunst is fiscaal aantrekkelijk

© 2022 All Rights Reserved.

Alle prijzen en informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. MAIM Amsterdam Millenialls - KvK 55232795 - BTW Nummer NL002309719B90